Przedsiębiorstwo

 1. Pojęcie przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy

 2. Powstanie i rejestracja, wady i zalety różnych form prowadzenia działalności

 3. Reprezentacja i organy - Zarząd, Walne Zgromadzenie, Prokura

 4. Odpowiedzialność

 5. Przekształcenie spółki

  • Przekształcenie podmiotowe

  • Sprzedaż przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części

  • Zdolność aportowa przedsiębiorstwa

  • Wniesienie przedsiębiorstwa jako wkładu do spółki handlowej

 6. Wpływ zmian na skuteczność uprzednio ustanowionych zabezpieczeń typu: gwarancja bankowa, weksel, poddanie się egzekucji i inne

 7. Umowy na rzecz członków zarządu

 8. Krajowy Rejestr Sądowy – dokonanie wpisu, skutki

 9. upadłość, likwidacja, wierzytelności – konieczne czynności, skutki