Umowa o pracę

 1. Stosunek pracy

 2. Rodzaje umów

  • umowy zlecenia,

  • umowy o dzieło,

  • umowy o pracę,

  • kontrakty.

 3. Zakaz konkurencji

 4. Tajemnica firmy

 5. Czas pracy i godziny nadliczbowe

 6. Wypowiadanie i rozwiązywanie umów

  • rodzaje,

  • ograniczenia

 7. Roszczenia pracodawcy i pracownika związane z wypowiedzeniem umowy o pracę

  • odszkodowanie,

  • przywrócenie do pracy,

  • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną,

  • zabezpieczenia typu weksle.