Długi spadkowe

art. 1030 kc i nast.

Jeżeli ktoś ma długi warto zastanowić się nad uchronieniem bliskich od konieczności borykania się z roszczeniami wierzycieli po naszej śmierci. Jednym ze sposobów jest zrzeczenie się spadku za życia przyszłego spadkodawcy. Aby to uczynić należy udać się do notariusza – spadkodawca wraz ze spadkobiercą – i złożyć stosowne oświadczenie w formie umowy. Jeżeli nie zostało nic takiego wykonane i nastąpi zgon zadłużonej osoby bliskiej, pozostaje odrzucenie spadku w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia wiadomości o zgonie. Można to uczynić przed notariuszem albo przed sądem. Ostatecznie obecnie, z uwagi umożliwione ustawą spadkobranie z dobrodziejstwem inwentarza, można przyjąć spadek. Jednak wiąże się to z koniecznością wykonania spisu owego inwentarza przez komornika z nierzadkim udziałem rzeczoznawcy co jednak generuje koszty.