Dożywocie czy służebność osobista

art. 908 kc, art. 296 kc

Przeniesienie własności w zamian za opiekę i konkretne czynności względem oznaczonej osoby to co innego niż przeniesienie własności pod tytułem darmym z jednoczesnym ustanowieniem na rzecz konkretnej osoby praw do korzystania z owej nieruchomości. Pierwsze to umowa dożywocia nie doliczana do masy spadkowej a drugie to darowizna z obciążeniem w postaci służebności osobistej, która jedynie pomniejsza wartość darowizny o sumę uzyskaną z przemnożenia kwoty oznaczonej w akcie notarialnym jako wartość służebności i lat przeżycia osoby uprawnionej.