O KANCELARII

Kancelaria Radcy Prawnego Marzeny Michalskiej-Polkowskiej świadczy usługi w szerokim zakresie pomocy prawnej. Działalność obejmuje zarówno obsługę osób fizycznych, podmiotów gospodarczych jak i podmiotów prawa publicznego.

Celem Kancelarii jest zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług z zachowaniem cen przystępnych dla każdego Klienta.

Założycielka Kancelarii, Marzena Michalska-Polkowska jest radcą prawnym wpisanym na listę prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WA-10958. Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła w 1997 r. W latach 1999 – 2002 odbyła aplikację sędziowską. Marzena Michalska–Polkowska posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów sądowych w szeregu gałęzi prawa, a w szczególności w dziedzinie prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa spółek handlowych. Zajmuje się także prawem nieruchomości oraz w zakresie działania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Doświadczenie Radcy Prawnego umożliwia fachowe rozwiązywanie problemów prawnych niezależnie od stopnia ich skomplikowania oraz dostosowanie zakresu i formuły świadczonych usług do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

Kancelaria Radcy Prawnego Marzeny Michalskiej–Polkowskiej przyjmuje następujące systemy rozliczeń: godzinowy, zadaniowy, ryczałtowy. Kancelaria wykorzystuje wszelkie środki komunikacji, w tym możliwość świadczenia usług prawnych w drodze wideokonferencji. Istnieje możliwość dojazdu do Klienta. Kancelaria jest objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.