Odrzucenie spadku a zrzeczenie się spadku.

Art. 1015 kc, art. 1021 kc, art. 1048 kc, art. 640 kc 

Odrzucamy spadek przed notariuszem albo przed sądem po zgonie spadkodawcy w terminie 6 miesięcy od daty dowiedzenia się o śmierci tej osoby. Zaś za jej życia możemy zrzec się spadku w formie umowy sporządzonej przed notariuszem. Gdy spadkodawca mimo zrzeczenia umieści daną osobę w testamencie osoba ta może jeszcze zdecydować czy rezygnuje ze zrzeczenia i spadek przyjąć inaczej zrzeczenie jest nieodwołalne.