Podział majątku wspólnego małżonków a nakłady.

Art. 31 kro, art. 45 kro, art. 567 kpc

Chcemy podzielić wszystko co zgromadziliśmy w czasie małżeństwa ale co to tak naprawdę jest? Składniki majątku wspólnego to np. mieszkanie, samochód, sprzęt rtv/agd, który kupiliśmy w czasie małżeństwa za środki z wynagrodzenia zdobytego w czasie jego trwania albo za środki z pozyskanego w czasie małżeństwa kredytu. Bywa jednak tak, że do małżeństwa weszliśmy z osobistymi oszczędnościami albo wcześniej uzyskanym kredytem. Może też rodzice pomogli albo przypadł nam w międzyczasie spadek. Otóż darowizny uczynione tylko dla nas, spadek który otrzymaliśmy, oszczędności, które mieliśmy przed ślubem to nasz majątek osobisty a nie małżeński. Zatem, jeżeli ze środków osobistych następnie kupiliśmy np. samochód, to w zależności od tego kto figuruje w umowie, jest to nasz majątek osobisty albo majątek małżeński na który poczyniliśmy nakład w konkretnej kwocie, a który to nakład podlega rozliczeniu przy podziale majątku wspólnego. Tu jednak pojawia się problem. Czy środki osobiste włożone np. w remont wspólnego mieszkania, kupno wspólnego samochodu, wpłacone na wspólne konto, były naszym nakładem czy też wprowadziliśmy je do majątku wspólnego (zostały do niego wchłonięte)? Kwalifikacja zależy od naszych intencji, które powinny być dla drugiego małżonka jednoznaczne. Jeżeli chodzi natomiast o transze kredytu pozyskanego przed małżeństwem spłacane w trakcie małżeństwa albo remonty osobistego mieszkania wykonywane z bieżącej pensji, to mamy do czynienia z nakładem w drugą stronę, tj. z majątku wspólnego, a to daje możliwość drugiemu małżonkowi do wystąpienia z roszczeniem o ich rozliczenie przy podziale majątku wspólnego.