Podział majątku wspólnego

Art. 31 kro, art. 33 kro

Podział majątku wspólnego małżonków można przeprowadzić przed, w trakcie i po rozwodzie/separacji. Czas nie ma znaczenia, bowiem czynność ta nie ulega przedawnieniu (choć czym później tym trudniej o materiał dowodowy w sprawie). Jedyną konieczną rzeczą jest uprzednie pozyskanie rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Podział można zrobić przed notariuszem (całkowity zgodny podział) albo przed sądem (całkowity albo częściowy zgodny albo konfliktowy podział). Celem tego postępowania jest rozdzielenie i rozliczenie składników majątku pozyskanych w trakcie małżeństwa i zaliczanych jako własność małżonków. Własnością małżonków są wszystkie rzeczy ruchome i nieruchomości, które małżonkowie zdobyli, nabyli, otrzymali na swoją rzecz pod tytułem darmym albo za środki pozyskane w małżeństwie jak np. dochody z wykonywanej pracy zarobkowej, kwoty czynszu najmu z wynajmowanych lokali osobistych i wspólnych małżeńskich, darowizny otrzymane wspólnie, środki z uzyskanych kredytów. Wynikiem podziału każdemu z małżonków może przypaść konkretny składnik albo jego spłata od drugiego małżonka. W przypadku braku zgody co do sposobu podziału, wartości składników sąd może sam dokonać ich rozdzielenia, a gdy każdy z małżonków odmawia przejęcia składnika na wyłączną własność sąd może dokonać jego sprzedaży, która jest bardzo niekorzystnym finansowo rozwiązaniem z uwagi na czynione w związku z tą czynnością potrącenia należnych wynagrodzeń komornika i rzeczoznawcy oraz z uwagi na fakt ryzyka dokonania sprzedaży po niższej cenie niż wartość rynkowa.