Rozwód albo separacja

Art. 56 kro i 61 kro, art. 41 kpc, art.45 kpc oraz art. 1103 kpc i art. 11031 § 1 kpc 

Decydując się na rozstanie warto zastanowić się czy ma ono być definitywne, tj. rozwód, czy też ma nam dać czas do namysłu, tj. separacja, bowiem tak naprawdę tylko tym różnią się oba postępowania. Tak rozwód, jak separacja wymaga postępowania przed sądem, złożenia wyjaśnień stron, przedstawienia dowodów. W obu przypadkach odbywają się rozprawy i zapada orzeczenie końcowe w sprawie, które daje rozdzielność majątkową małżeńską. Jednak po uprawomocnieniu wyroku w sprawie o rozwód każda ze stron może zawrzeć nowy związek małżeński. Zaś w wyniku orzeczenia separacji byt małżeństwa ulega jakby zawieszeniu na czas podjęcia ostatecznej decyzji, którą jest powrót do małżeństwa albo rozwód. Decyzja o powrocie do małżeństwa generuje jedynie konieczność wystąpienia o uchylenie orzeczenia separacji. Jednak w przypadku skierowania się ku rozwodowi wymusza przeprowadzenie całego nowego procesu – tym razem o rozwód. Postępowanie o rozwód i o separację przeprowadza się wyłącznie przed sądem okręgowym właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania na terenie RP. Jeżeli takiego nie było bo małżonkowie nigdy nie mieszkali razem albo od momentu zawarcia związku małżeńskiego wspólnie zamieszkiwali tylko poza granicami kraju, dla przeprowadzenia postępowania przed sądem polskim znaczenie ma obywatelstwo, czas i miejsce pobytu w Polsce oraz fakt zamieszkiwania na terytorium Polski przynajmniej jednego z małżonków.