Upadłość konsumencka

art. 491 1 , art. 491 2 ustawy Prawo upadłościowe

To nie takie proste, bo nie wystarczy stwierdzić, że się nie ma bieżących dochodów albo te nie wystarczą na realizację przerastających nas zobowiązań. Sąd nie będzie pomagał nam w uzyskaniu upadłości tylko wnikliwie i wszechstronnie sprawdzał naszą przeszłość, rodzinę, osoby współgospodarzące oraz majątek posiadany czy utracony. Istotne znaczenie ma tu też czy prowadzimy, zawiesiliśmy albo czy mieliśmy ostatnio zarejestrowaną działalność gospodarczą albo czy byliśmy udziałowcami, akcjonariuszami czy członkami zarządu. Także samo przygotowanie i wypełnienie formularza wniosku oraz sposób wypowiedzi na rozprawie może zaważyć o decyzji sądu. Dlatego chcąc uzyskać umorzenie czy redukcję zobowiązań warto najpierw dokonać dokładnego rozplanowania i oznaczenia osiągalnego celu wniosku, bowiem odmowa sądu może wiązać się z wieloletnią utratą możliwości jego ponownego złożenia.