Władza rodzicielska, kontakty, alimenty.

Art. 107 kro, art. 111 kro, art. 113 kro, art. 133 kro

Nieważne czy jesteś w związku małżeńskim czy partnerskim i czy chcesz uregulować sprawy dzieci podczas rozwodu czy poza nim. Jeżeli masz małoletnie dzieci, każdy z ich rodziców może wystąpić o uregulowanie istotnych spraw dziecka. I tak:

– jeżeli jeden z rodziców nie interesuje się dzieckiem albo pozostaje w konflikcie decyzyjnym z drugim rodzicem, należy wystąpić o ograniczenie, zawieszenia albo pozbawienie władzy rodzicielskiej, czyli możliwości decydowania o sprawach dziecka,

– jeżeli jeden z rodziców pojawia się na kontakt z dzieckiem w sposób dowolny albo nieakceptowalny czy obarczony komplikacjami i brak jest możliwości stworzenia z nim jakiegoś odpowiedniego harmonogramu, należy wystąpić o ustalenie kontaktów przedstawiając swoją propozycję styczności rodzica z dzieckiem,

– jeżeli jeden rodzic nie łoży na dziecko albo czyni to dowolnie czy nieadekwatnie, należy wystąpić o zobowiązanie do łożenia alimentów na rzecz dziecka,

– jeżeli jeden z rodziców nie wyraża zgody na wydanie paszportu, przeprowadzenie zabiegu, wyjazd czy uczęszczanie przez dziecko do danej placówki czy na oznaczone zajęcia itp., należy wystąpić o zezwolenie na wymienione czynności.

Do każdego z w/w postępowań koniecznym jest przedłożenie sądowi szczegółowego opisu sytuacji oraz złożenie materiału dowodowego celem wykazania dochodzonych żądań.