PRAWO ADMINISTRACYJNE

  • wszczynanie postępowań administracyjnych w imieniu strony
  • pomoc w zakresie skarg i odwołań od decyzji organów administracyjnych i organów samorządowych
  • pomoc w procesie wywłaszczenia i przejęcia
  • interpretacja przepisów
  • pomoc w uzyskiwaniu zaświadczeń i zezwoleń (w tym roboty budowlane, weryfikacja zakresu eksploatacji nieruchomości z planem zagospodarowania)

Często jesteśmy zaskakiwani nagłymi i niezrozumiałymi decyzjami organów jednostek administracyjnych, gminy, wojewody, inspektora nadzoru budowlanego itp. Decyzje te często wymagają od nas natychmiastowej reakcji wobec ich uprawomocnienia się i niedługiej realizacji. Wiele osób może przypomnieć sobie zmagania związane z uzyskaniem pzwolenia na budowę czy późniejszym odbiorem budynku albo, że kiedyś wydało zgodę na oddanie pasa gruntu pod przyszłą drogę gminną, czy też zgodziło się na przeprowadzenie rowu, wykopanie studzienki czy postawienie słupa na swej nieruchomości. Po latach może okazać się, iż pas drogi obejmował także przystanki i wcale nie wąski pas przydrożny a ziemia zajęta pod rowy czy inne działania organu została przejęta i obecnie stanowi jego własność bez postępowania wywłaszczeniowego i odszkodowania. Jak się przed tym i wieloma innymi sytuacjami ustrzec oraz działać pewnie i skutecznie doradzi nasza Kancelaria.