PRAWO CYWILNE

  • obsługa postępowania spadkowego: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, testament, zapis, polecenie, uznanie za niegodnego, wydziedziczenie, umowy dotyczące spadku
  • obsługa postępowania spadkowego: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, testament, zapis, polecenie, uznanie za niegodnego, wydziedziczenie, umowy dotyczące spadku
  • obsługa postępowania o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie, o uznanie czynności za nieważną czy bezskuteczną, rentę
  • windykacja należności
  • sporządzanie, opiniowanie, egzekwowanie wszelkich umów i powstałych z nich zobowiązań

Oferujemy Państwu pomoc w regulacji stanów prawnych dotyczących nabycia lub utraty własności czy współwłasności, jej podziału, zasiedzenia, ustanowienia użytkowania wieczystego oraz służebności (także w zakresie służebności przesyłu), zastawu na rzeczach ruchomych czy prawach. Oczywiście proponujemy obsługę prawną także w zakresie realizowania wierzytelności i zakresu niewykonania zobowiązań, opiekę w postępowaniu o roszczenia wynikające z bezpodstawnego wzbogacenia czy czynu niedozwolonego. Nasze czynności obejmują porady, wsparcie merytoryczne, reprezentację oraz pełną obsługę w zakresie pism, odwołań, wniosków i środków odwoławczych.

Przygotowujemy, opiniujemy oraz wspieramy w egzekwowaniu tak na drodze pozasądowej jak i sądowej umowy i umowy przedwstępne typu: sprzedaż, zamiana, dostawa, o dzieło, zlecenie, o roboty budowlane, najem, dzierżawa, pożyczka, komisu, przewozu, ubezpieczenia, spólki, darowizna, renta, dożywocie. Wyjaśniamy wszelkie aspekty i konsekwencje związane z zawarciem konkretnej umowy i zawartymi już umowami. Wyjaśniamy zasady i skutki uczynienia darowizny oraz możliwości wycofania się z takiej decyzji począwszy od możliwości jej odwołania po przywrócenie stanu poprzedniego czy sądowe wezwanie do złożenia oświadczenia woli o powrotnym przejściu darowanej rzeczy czy nieruchomości na darczyńcę oraz analizujemy aspekt przebaczenia w sytuacji niegodnego postąpienia obdarowanego.

Proponujemy nadto rozstrzyganie sporów poprzez przeprowadzenie mediacji, negocjacje, zawarcie ugody.

Uzyskaj poradę

Naszym celem jest terminowa odpowiedź na wszystkie Twoje pytania.