PRAWO RODZINNE

Sprawy z zakresu rodzinnego i opiekuńczego jako należące do szczególnie delikatnych wymagają indywidualnego traktowania jakie zapewnia nasza Kancelaria. Duże doświadczenie w tej dziedzinie pozwala nam zapewnić wysoką skuteczność z zachowaniem bardzo przystępnych cen. Prawo rodzinne to jedna z naszych specjalizacji. Naszym atutem jest duże doświadczenie w zakresie pracy sędziego sądów rejonowych, okręgowych oraz Sądu Apelacyjnego.

Pomożemy rozwiązać problemy w małżeństwie, w stosunkach między rodzicami a dziećmi oraz wynikające ze stosunku pokrewieństwa – dzięki posiadanej szerokiej praktyce w tym zakresie i biegłej znajomości przepisów prawa.

Jak skutecznie uregulować zaistniałą sytuację i przy tym nie poddać się emocjom, aby nie ucierpiały na tym wspólne, małoletnie dzieci, jak argumentować żądania oraz z jakich praw i możliwości pozwoli skorzystać Państwa sytuacja w rodzinie, doradzi Państwu nasza Kancelaria proponując poniższy zakres usług poparty poradą, konsultacją, przygotowaniem stosownych pism sądowych i pozasądowych oraz reprezentacją, finalnie doprowadzając do rozstrzygnięcia zgodnego z Państwa wolą.

 • pełne wsparcie w zakresie procesu o rozwód z orzeczeniem winy rozkładu pożycia i bez orzekania o winie
 • pomoc w czynnościach związanych z uzyskaniem przed rozwodem albo w procesie o rozwód świadczeń alimentacyjnych zarówno na rzecz dzieci jak i małżonka
 • pomoc w ustaleniu kontaktów, pieczy i miejsca zamieszkania czy władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron
 • pomoc w sprawie o separację czy unieważnienia małżeństwa
 • obsługa postępowania o podział majątku dorobkowego małżonków
 • obsługa postępowania o ubezwłasnowolnienie
 • porada i reprezentacja w przypadku niespełniania przez jednego z małżonków obowiązku przyczyniania się do zaspakajania potrzeb rodziny
 • doprowadzenie do ograniczenia uprawnienia do korzystania z mieszkania oraz co do zakresu działania w sprawach zwykłego zarządu
 • pomoc w wyjaśnieniu skladników majątku wspólnego i osobistego oraz ustaleniu należnego zwrotu wydatków i nakładów z majątku wspólnego na odrębny i odwrotnie
 • porady co do umów majątkowych małżeńskich, rozdzielności majątkowej
 • pomoc w procesie o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • wsparcie w postępowaniu o przysposobienie i ustanowienie opieki

Uzyskaj poradę

Naszym celem jest terminowa odpowiedź na wszystkie Twoje pytania.