PRZEDSIĘBIORSTWO

 1. Pojęcie przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy
 2. Powstanie i rejestracja, wady i zalety różnych form prowadzenia działalności
 3. Reprezentacja i organy – Zarząd, Walne Zgromadzenie, Prokura
 4. Odpowiedzialność
 5. Przekształcenie spółki
  • Przekształcenie podmiotowe
  • Sprzedaż przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części
  • Zdolność aportowa przedsiębiorstwa
  • Wniesienie przedsiębiorstwa jako wkładu do spółki handlowej
 6. Wpływ zmian na skuteczność uprzednio ustanowionych zabezpieczeń typu: gwarancja bankowa, weksel, poddanie się egzekucji i inne
 7. Umowy na rzecz członków zarządu
 8. Krajowy Rejestr Sądowy – dokonanie wpisu, skutki
 9. upadłość, likwidacja, wierzytelności – konieczne czynności, skutki