UMOWA O PRACĘ

 1. Stosunek pracy
 2. Rodzaje umów
  • umowy zlecenia,
  • umowy o dzieło,
  • umowy o pracę,
  • kontrakty.
 3. Zakaz konkurencji
 4. Tajemnica firmy
 5. Czas pracy i godziny nadliczbowe
 6. Wypowiadanie i rozwiązywanie umów
  • rodzaje,
  • ograniczenia
 7. Roszczenia pracodawcy i pracownika związane z wypowiedzeniem umowy o pracę
  • odszkodowanie,
  • przywrócenie do pracy,
  • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną,
  • zabezpieczenia typu weksle.