Zasiedzenie

art. 172 kc

Potrzebny jest upływ czasu w którym posiadaliśmy nieprzerwanie daną rzecz ruchomą czy nieruchomość: 10, 20, 30 lat w zależności od ustawy obowiązującej na dany okres, który chcemy objąć postępowaniem. Istotna jest też możliwość doliczenia przez nas posiadania przez naszych poprzedników. Tu bardzo ważne – zasiedzenie nie ma związku z dziedziczeniem i spadkobraniem. Ważne jest nadto abyśmy my sami albo osoby nam znane, które jednoznacznie przekazały nam posiadanie, zajmowali się daną rzeczą czy nieruchomością, łożyli na nią i byli postrzegani przez wszystkich jak właściciele oraz  aby nikt się naszemu posiadaniu nie przeciwstawiał. Do tego, szczególnie nieruchomość, od początku do końca musi być oznaczona tak pod względem granic jak i naniesień oraz charakteryzować się niezmiennością miejsca położenia ogrodzenia i brakiem możliwości korzystania przez inne osoby. Nie sposób też pominąć obowiązku skompletowania pełnej dokumentacji i zapewnienia udziału wszystkich zainteresowanych osób. Nie jest to więc sprawa prosta i szybka ale wymagająca dużej wiedzy i precyzji, co kwalifikuje ją do grupy najbardziej skomplikowanych postępowań.