Znaczenie oznaczenia miejsca pobytu dziecka a 500+

art. 26 kc, art. 4 i 5 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

Każdy obywatel RP ma prawa zapewnione Konstytucją i obowiązującymi ustawami. Tym samym ma jedno miejsce zamieszkania dające pewność adresu do korespondencji, przynależności rejonizacyjnej do placówek administracyjnych, sądów, placówek edukacyjnych, placówek medycznych itd. Jeżeli zatem miejsce zamieszkania małoletniego  dziecka zostanie oznaczone postanowieniem sądu przy jednym z rodziców to pod pieczą tego rodzica będzie pozostawać dziecko i to temu rodzicowi będzie przysługiwało pobieranie 500+ czy 300+ w całości. Zanim to nastąpi oboje rodzice mają równe prawo do wykorzystania kwot 500+ czy 300+.