500+ i 300+ a alimenty.

Art. 135 kro

Kwot 500+ i 300+ nie wlicza się do roszczenia alimentacyjnego ani nie oblicza się wysokości alimentów z uwzględnieniem tych kwot. Przysługują one niezależnie od alimentów.