Darowizna i Dożywocie a spadek

art. 888 kc, art. 908 kc

Każda osoba, która należy do kręgu spadkobierców ustawowych musi liczyć się z koniecznością doliczenia do schedy spadkowej uczynionych na jej rzecz przez spadkodawcę darowizn. Konieczność ta następuje bez względu na czas uczynienia darowizny. Tylko osoby spoza kręgu spadkobierców ustawowych są zwolnione od  obowiązku doliczenia uzyskanej wcześniej niż 10 lat przed zgonem darczyńcy darowizny. Doliczeniu do schedy spadkowej nie następuje też dożywocie. Choć umowa dożywocia objawia się jako rodzaj darowizny bo otrzymanie nieruchomości nie następuje odpłatnie. Jednak z uwagi na fakt obowiązku opieki czy zaspakajania opisanych w umowie dożywocia potrzeb dożywotnika czyni umowę tą rodzajem sprzedaży nie pozwalającej na jej doliczenie.