Rozwód/separacja a dzieci

Art 58 kro

Orzeczenie w sprawie o rozwód/separację zawiera rozstrzygnięcia dotyczące małoletnich dzieci małżonków w zakresie władzy rodzicielskiej, miejsca pobytu dziecka, kontaktów z dzieckiem i alimentów na nie. Nie ma możliwości uzyskania jedynie rozwodu a dopiero później prowadzenie postępowania w zakresie istotnych spraw dzieci. Także w przypadku wcześniejszego zaczęcia jakiegoś postępowania dotyczącego dzieci zostanie ono wchłonięte do postępowania o rozwód/separację.